FAQs Complain Problems

७६/७७

सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (इमेल) व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५

सरकारी इमेल प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा ।

 /परिपत्र/निर्देशन

 सूचना तथा प्रविधि शाखा  २०७७ असार २७ गते शनिबार, ०८:५५:५१ बजे

जारी गरिएका निकायहरु: प्रदेश: सबै , जिल्ला: सबै , स्थानीय तह: सबै

 

श्री स्थानीय तहहरु सबै ।

दस्तावेज: