FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आगलागीजन्य_विपद्_प्रभावित_निजी_आमाव_पुनर्निर्माण_पुनर्स्थापना_अनुदान_वितरण_कार्यविधि,_२०७८ ८०/८१ 03/18/2024 - 15:55 PDF icon आ.ब. ०८०_८१ को बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम.pdf
कार्य संचालन निर्देशिका ८०/८१ 12/29/2023 - 13:40 PDF icon कार्य संचालन निर्देशिका.pdf
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०८० ८०/८१ 12/06/2023 - 15:31 PDF icon Bipanna Nagarik Aausadhi Kosh Nirdeshika, shisiradhikari.com_.pdf
विपन्न नागरीक उपचार निर्देशिका महोत्तरी गाउँपालिका ७९-८० 08/03/2023 - 16:10 PDF icon विपन्न नागरीक उपचार निर्देशिका महोत्तरी गाउँपालिका.pdf
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका,२०७५ ७९-८० 08/03/2023 - 16:09 PDF icon विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका,२०७५.pdf
सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन,२०६४ ७९-८० 05/16/2023 - 14:40 PDF icon Right to Information Act-2064.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ ७९-८० 05/16/2023 - 14:37 PDF icon सूचनाको-हक-सम्बन्धी-नियमावली-२०६५.pdf
राजपत्र ७४/७५ 03/15/2022 - 07:41
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्_जिकरण नियमावली ७७/७८ 10/26/2021 - 12:27 PDF icon राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्_जिकरण नियमावली, २०७७.pdf
एकीकृत कोभिड -१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कार्य योजना ,२०७८ ७७/७८ 06/16/2021 - 15:58 PDF icon एकिकृत_कार्ययोजना_२०७८_min.pdf

Pages