FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपन्न नागरीक उपचार निर्देशिका महोत्तरी गाउँपालिका ७९-८० 08/03/2023 - 16:10 PDF icon विपन्न नागरीक उपचार निर्देशिका महोत्तरी गाउँपालिका.pdf
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका,२०७५ ७९-८० 08/03/2023 - 16:09 PDF icon विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका,२०७५.pdf
सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन,२०६४ ७९-८० 05/16/2023 - 14:40 PDF icon Right to Information Act-2064.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ ७९-८० 05/16/2023 - 14:37 PDF icon सूचनाको-हक-सम्बन्धी-नियमावली-२०६५.pdf
राजपत्र ७४/७५ 03/15/2022 - 07:41
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्_जिकरण नियमावली ७७/७८ 10/26/2021 - 12:27 PDF icon राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्_जिकरण नियमावली, २०७७.pdf
एकीकृत कोभिड -१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कार्य योजना ,२०७८ ७७/७८ 06/16/2021 - 15:58 PDF icon एकिकृत_कार्ययोजना_२०७८_min.pdf
कर्जा लगानी तथा असुली कार्यविधि , २०७७ ७७/७८ 02/17/2021 - 13:35 PDF icon Portalnotices-20210216164011137.pdf
तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम स‌ञ्चालन निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 02/10/2021 - 14:57 PDF icon तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तह सबै.pdf, PDF icon तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम स_ञ्चालन निर्देशिका, २०७७.pdf
प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 02/10/2021 - 13:49 PDF icon प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७७.pdf

Pages