FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राजपत्र ७४/७५ 03/15/2022 - 07:41
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्_जिकरण नियमावली ७७/७८ 10/26/2021 - 12:27 PDF icon राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्_जिकरण नियमावली, २०७७.pdf
एकीकृत कोभिड -१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कार्य योजना ,२०७८ ७७/७८ 06/16/2021 - 15:58 PDF icon एकिकृत_कार्ययोजना_२०७८_min.pdf
कर्जा लगानी तथा असुली कार्यविधि , २०७७ ७७/७८ 02/17/2021 - 13:35 PDF icon Portalnotices-20210216164011137.pdf
तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम स‌ञ्चालन निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 02/10/2021 - 14:57 PDF icon तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तह सबै.pdf, PDF icon तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम स_ञ्चालन निर्देशिका, २०७७.pdf
प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 02/10/2021 - 13:49 PDF icon प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७७.pdf
युवा रोजगारीका लागग रुपान्तरण पहल आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) काययववगि, २०७६ ७७/७८ 02/10/2021 - 13:26 PDF icon युवा रोजगारीका लागग रुपान्तरण पहल आयोजना.pdf
मनसुनजन्य विपद प्रभावित निजि आवास पुननिर्माण तथा पुर्स्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 02/07/2021 - 13:50 PDF icon विपद्_प्रभावित_निजी_आवास_Final_92.pdf
प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण सूधार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 02/04/2021 - 16:28 PDF icon प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण सूधार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७.pdf
बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 02/04/2021 - 16:22

Pages