FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आय व्ययको विवरण २०७९।०८० ७९-८० 01/11/2024 - 18:20
महोत्तरी गा.पा.को आ.व. २०७९/८० को डोक्युमेंन्त्री ८०/८१ 08/13/2023 - 13:55
वि.सं. २०८० सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धि सूचना ७९-८० 04/02/2023 - 12:35 PDF icon २०८०_साल_भरिको_सार्वजनिक_विदा_संम्वन्धी_(६५)(1).pdf, PDF icon २०८० सालको सार्वजनिक विदाहरु मधेश प्रदेश.pdf
नेपालको संबिधान ७९-८० 12/16/2022 - 22:03 PDF icon नेपालको-स_ंविधान.pdf
स्थानीय तहको वडा बाट सिफारिस तथा प्रमाणिकरण विधि सम्बन्धि हाते पुस्तिका २०७९ ७९-८० 12/16/2022 - 21:44 PDF icon स्थानीय तहको वडा बाट सिफारिस तथा प्रमाणिकरण विधि सम्बन्धि हाते पुस्तिका.pdf
विषयगत शाखाको कार्य विभाजन ७७/७८ 01/13/2022 - 15:55 PDF icon विषयगत शाखाको कार्य विभाजन.pdf
दरबन्दी तेरिज ७७/७८ 03/12/2021 - 13:39 PDF icon local_level_terij_only_new .pdf, PDF icon स्थानीय तहको संगठन ढांचा र दरबन्दी तेरिज १२.१६.pdf, PDF icon नगरपालिकाहरु खण्ड २.pdf
प्रदेश न २ को २०७७०७८ को बजेट वक्तव्य ७७/७८ 02/10/2021 - 13:48 PDF icon प्रदेश न २ को २०७७०७८ को बजेट वक्तव्य.pdf
Policy and Programs of province 2 for the Fiscal year 2077/2078 ७७/७८ 06/14/2020 - 14:02 PDF icon प्रदेश सरकारको २०७७-०७८ को नीति कार्यक्रम_0.pdf
२०७७ सालको विदा ७६/७७ 03/31/2020 - 19:04 PDF icon २०७७_सालको_सार्वजनिक_बिदा.pdf

Pages