FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
औषधि उपचार वापत खर्च पाउनका लागि दिने निवेदन ढाँचा ८०/८१ 08/03/2023 - 16:07 उपलब्ध छैन
चिकित्सकले मृगौला प्रत्यारोपण गरेको डायलाइसिस क्यान्सर रोग मेरुदण्ड पक्षघात प्रमाणित ढाँचा ८०/८१ 08/03/2023 - 16:04 PDF icon 1.pdf
विपन्न नागरिक आवेदन तथा सिफारिस ८०/८१ 08/03/2023 - 16:02 PDF icon विपन्न नागरिक आवेदन तथा सिफारिस.pdf
टिप्पणी ७९-८० 04/12/2023 - 00:11 उपलब्ध छैन
विदाको माग फाराम ७९-८० 04/06/2023 - 12:15 PDF icon leave-form.pdf
Software ७९-८० 04/04/2023 - 14:57 उपलब्ध छैन
मर्मत आदेश फारम ७९-८० 03/22/2023 - 12:26 PDF icon मर्मत आदेश.pdf
भ्रमण बिल फारम ७९-८० 03/22/2023 - 12:25 PDF icon भ्रमण बिल.pdf
कर्मचारी परिचयप्रत्र फारम ७९-८० 03/22/2023 - 12:25 PDF icon कर्मचारी परिचय पत्र फारम.pdf
भ्रमण प्रतिवेदन फारम ७९-८० 03/22/2023 - 12:24 PDF icon भ्रमण प्रतिवेदन फारम.pdf

Pages