FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मर्मत आदेश फारम ७९-८० 03/22/2023 - 12:26 PDF icon मर्मत आदेश.pdf
भ्रमण बिल फारम ७९-८० 03/22/2023 - 12:25 उपलब्ध छैन
कर्मचारी परिचयप्रत्र फारम ७९-८० 03/22/2023 - 12:25 PDF icon कर्मचारी परिचय पत्र फारम.pdf
भ्रमण प्रतिवेदन फारम ७९-८० 03/22/2023 - 12:24 PDF icon भ्रमण प्रतिवेदन फारम.pdf
भ्रमण आदेश फारम ७९-८० 03/22/2023 - 12:23 PDF icon भ्रमण आदेश.pdf
विज्ञापन आवेदन फारम ७९-८० 03/20/2023 - 12:00 PDF icon विज्ञापन आवेदन फारम.pdf
इन्धन माग फारम ७९-८० 03/20/2023 - 11:43 PDF icon इन्धन माग फारम.pdf
सम्बन्धविच्छेद दर्ता फारम ७५/७६ 01/13/2019 - 01:38 PDF icon सम्वन्ध विच्छेद दर्ताको सूचना फाराम.pdf
मृत्यु दर्ता फारम ७५/७६ 01/13/2019 - 01:35 PDF icon मृत्यु दर्ताको सुचना फाराम.pdf
बसाईसराई दर्ता फारम ७५/७६ 01/13/2019 - 01:33 PDF icon बसाई सराई दर्ताको सुचना फाराम.pdf

Pages