FAQs Complain Problems

लक्ष्मीनारायण महादेव मन्दिर-४

Read More

महोदरी पोखरीको नामले नै महोत्तरी गाउँ र महोत्तरी जिल्लाको नाम नामाकरण गरिएको पूर्वजहरुको भनाई छ ।

Read More

श्री दुर्गा विषहारा मन्दिर , डाम्ही -३

Read More

योजनाको पेश्की माग गर्न आवश्यक कागजातहरू के के हुन्?

योजनाको पेश्की माग गर्न आवश्यक कागजातहरू :

  • पेश्की माग निवेदन
  • योजना सम्झौताको प्रतिलिपि
  • प्राविधिक स्टिमेट
  • सम्बन्धित वडाको सिफारिस
  • नागरिकताको प्रतिलिपि

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सूचना प्रविधि अधिकृत / सूचना अधिकारी
प्रशासन शाखा प्रमुख / गुनासो सुन्ने अधिकारी
लेखा शाखा प्रमुख