FAQs Complain Problems

समाचार

जन प्रतिनिधि २०७९-२०८४

Read More

महोत्तरी गाउँपालिकाको नया भवन (ठाडी पोखरी)

Read More

श्री दुर्गा विषहारा मन्दिर , डाम्ही -३

Read More

योजनाको पेश्की माग गर्न आवश्यक कागजातहरू के के हुन्?

योजनाको पेश्की माग गर्न आवश्यक कागजातहरू :

  • पेश्की माग निवेदन
  • योजना सम्झौताको प्रतिलिपि
  • प्राविधिक स्टिमेट
  • सम्बन्धित वडाको सिफारिस
  • नागरिकताको प्रतिलिपि

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सूचना प्रविधि अधिकृत / सूचना अधिकारी
प्रशासन विज्ञ / गुनासो सुन्ने अधिकारी
लेखा शाखा प्रमुख

जानकारी

हाम्रो पात्रो