FAQs Complain Problems

समाचार

जन प्रतिनिधि २०७९-२०८४

Read More

महोत्तरी गाउँपालिकाको नया भवन (ठाडी पोखरी)

Read More

श्री दुर्गा विषहारा मन्दिर , डाम्ही -३

Read More

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन ?

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् |

  • प्रति नागरिकताको फाराम कालोमसिले भरि दुवै कान देखिने फोटो टाँस गरेको फाराम भरी
  • सनाखत गर्नजाने व्यक्तिको नागरिकता (तीनपुस्ते नाता खोलिएको)
  • जन्म दर्ता
  • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण–पत्रविवाह दर्ता, बसाईसराई दर्ता
  • अस्थायी निस्सा

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सूचना प्रविधि अधिकृत / सूचना अधिकारी
प्रशासन विज्ञ / गुनासो सुन्ने अधिकारी
लेखा शाखा प्रमुख

जानकारी

हाम्रो पात्रो