FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

१० वेडको Quarentine कोठाको व्यवस्था गरियो l

मिति २०७६-१२-२१ गते रा.स.मा.वि, महोत्तरी गा.पा. वडा न २ मा यस महोत्तरी गा.पा. अध्यक्ष आदरणीय श्री सुनिल कुमार राय ज्यु र अन्य पदाधिकारी , कर्मचारी र स्वास्थ्य कर्मीको उपस्थितमा Covid-19 (कोरोना भाईरस )को रोकथामको लागि २४ घन्टा सन्चालन रहने गरि १० वेडको Quarentine कोठाको व्यवस्था गरियो l

महोत्तरी गा.पा. मा बाहिरी मुलुक बाट आउनु भएको व्यक्ति तथ वहाको परिवारहरु समेतको डाटा

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सुचना अनुसार यस महोत्तरी गा.पा. मा बाहिरी मुलुक बाट आउनु भएको व्यक्ति तथ वहाको परिवारहरु समेतको डाटा राखी आवस्यकता अनुसारको परामर्श र उपचार दिनको लागि तपसिल अनुसारको ठाउँमा पठाइएको व्यहोरा जानकारिको लागि अनुरोध छ ।

Pages